Miljö

Vi skall marknadsföra oss och sälja vår produkt och tillhörande kringtjänster till privatpersoner, företag och organisationer inom Storstockholmsdistriktet.
Vi skall kännetecknas av trevligt bemötande, trygghet samt totalekonomi och kvalitet för våra produkter, tjänster och personal.

TMH Bil & Lack AB skall minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt inom all vår verksamhet. Vi skall ven informera våra kunder om våra miljövänligaste alternativ.

» Vi skall sträva efter att överträffa de krav som lagstiftningen kräver.
» Vi skall arbeta förebyggande och sträva efter ständig förbättring.
» Vi skall i möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som medför en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.
» Vi skall arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
» Vi skall visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.
» Alla på TMH Bil & Lack AB skall ha god kunskap om miljöledning och hur miljön påverkas av företagets olika verksamheter genom utbildning och aktivt engagemang.

Stockholm den 1 Mars 2004
Thomas Haverinen Michal Dymkowski

kostnadsfri offertförfrågan

Välkommen att lämna in bilen till våra duktiga bilmekaniker. Passa på sommarkampanj 10% rabatt på all lackering av köksluckor och möbellackering.